Клиенти

Нашите клиенти развиват своя бизнес в разнообразни аспекти на стопанския живот – от свободни професии и малки фирми до големи предприятия с милиони годишен оборот, национални и мултинационални компании. Част от сферите, в които се развиват нашите клиенти са:
  • Финансово посредничество и финансови услуги;
  • Производство на електрическа енергия;
  • Инженерни и технически консултации;
  • Далекосъобщителни и телекомуникационни услуги;
  • Правни услуги;
  • Разработка на софтуерни приложения;
  • Изработка на рекламни клипове и филмови продукции;
  • Управление на етажна собственост;
  • Търговия със стоки на едро и дребно;
  • Свободни професии и други.