Начало

АЙ ДИ СТАНДАРТ ООД е специализирана счетоводна къща, основана през 2007 година и утвърдила се с отлична репутация сред своите клиенти от различни сфери на стопанската дейност.
Дружеството предлага комплексно и качествено счетоводно обслужване, което не само да служи за поддържане на изрядна счетоводна документация, а и да дава реална и точна информация на мениджмънта за състоянието на фирмените финанси и да подпомага и облекчава вземането на управленски решения.

Изнасянето на непривични и разходоемки дейности извън основния бизнес (аутсорсинг) ще Ви помогне значително да намалите разходите си и да освободите средства и време за развиване на основната си дейност. Аутсорсингът на счетоводни и консултантски услуги не само намалява разходите, но и осигурява допълнителен, външен и обективен поглед върху състоянието на фирмата и финансовите й показатели.

В съвременната динамична бизнес среда на бързо променящо се законодателство и на растящи законови изисквания е изключително важно да изберете правилния бизнес партньор в сферата на счетоводните услуги. Този партньор трябва да гарантира сигурност за Вашия бизнес, да Ви помага и улеснява при вземането на решения, да Ви информира навреме при промени в законодателството и стопанската конюнктура.
Нашата политиката са изразява в индивидуален подход към всеки клиент, коректност и дискретност в отношенията с клиентите ни.

Водещите ни принципи са:

  • Качествени, навременни и ценово обосновани счетоводни услуги;
  • Използване на най-добрите счетоводни практики;
  • Индивидуален подход към всеки клиент;
  • Независими, обективни и професионални съвети;
  • Коректност и конфиденциалност.